daf

Professor Jon-Arild Johannessen er tilknyttet ledelsesstudiet ved Høgskolen i Harstad, men er opprinnelig historiker. Sammen med Siri Hopland ved Markedshøyskolen har han forfattet boken Det armenske folkemordet som utgis på Dreyer forlag denne måneden (november 2015) med forord av historiker Bård Larsen.

I kjølvannet av oppløsningen av det ottomanske riket, ble 1,5 millioner armenere drept av tyrkiske styrker, mange ved regelrette massakrer, i tidsrommet 1915–1917. Men fortsatt strides man: Folkemord – eller ikke?

Begrepet ”folkemord” ble nedfelt av FN i 1948, og enkelte vil derfor ikke bruke begrepet om tidligere hendelser. Den offisielle tyrkiske holdningen er at det skjedde overgrep mot minoritetene i Det ottomanske riket i ly av Første verdenskrig, men at det ikke foregikk et folkemord.

I sin samtid ble overgrepene mot armenerne omtalt i verdenspressen, men i dag er et glemselens slør trukket over hendelsene, godt hjulpet av forskjellige interesser. Det er fortsatt ikke alle land som anerkjenner dette folkemordet, deriblant Norge.

Johannessen og Hopland viser i denne boken hvordan drapene var planlagte og systematiske. Boken tar for seg den historiske opptakten til hendelsene, konfliktene mellom datidens stormakter og nasjonalismen blant ulike grupper i Det ottomanske riket

Boken er en av de første på norsk om folkemordet og inneholder blant annet materiale fra Utenriksdepartementets arkiv om forholdet mellom Norge og Det ottomanske riket. Den forteller også om den norske major Nicolai Hoff, som ble utnevnt til generalinspektør for de armenske provinsene i 1914.

Kjøpe her: http://www.dreyersforlag.no/det-armenske-folkemordet.5771837-355065.html

jon-arild

Jon-Arild Johannessen er opprinnelig historiker fra Universitetet i Oslo, og har en doktorgrad fra Universitetet i Stockholm (1990). Han er professor i ledelse ved Markedshøyskolen, og har også en stilling ved høyskolen i Harstad.  Johannessen har hatt professorater ved Universitetet i Nordland, Syddansk Universitet i Danmark, Høgskolen i Lillehammer og ved Agderforskning.  Han har publisert mer enn 150 internasjonale artikler, og vært medforfatter til 15 bøker. Johannessens forskningsfokus er systemisk tenkning, endringsledelse, innovasjon og kunnskapsprosesser i organisasjoner. Han har mottatt en rekke internasjonale priser for sin forskning.

siri

Siri Hopland er ansatt som administrativ studieleder på Markedshøyskolen, og har tidligere undervist på Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Agder. Hun har grunnfag i litteraturvitenskap og er cand.polit. fra Universitetet i Trondheim med hovedfag i pedagogikk.

Share